Rules of Association

The Society’s aim and business is regulated by its Rules of Association and its concomitant directives. The Government confirms the Rules of Association, while the directives are determined by the Society.

The current Rules of Association were accepted by the Royal Swedish Society of Naval Sciences on December 12th 2012, and received Government approval on June 5th 2013.

The concomitant directives of the Society were approved on December 12th 2012.

Våra vetenskapsgrenar

Vi verkar för vårt syfte inom fyra vetenskapsgrenar, där vi studerar utvecklingen och redovisar förändringar, m.m., inom vetenskapsgrenen årligen.

Läs mer »

Historik

Sveriges och förmodligen även världens äldsta militärvetenskapliga samfund kan se tillbaka på en mer än 200-årig verksamhet.

Läs mer »

Biblioteket

Samlingarna i Karlskrona bedöms ha ett synnerligen stort värde för forskningen inom sjökrigsvetenskap och sjöväsende i allmänhet.

Läs mer »

Tävlingsskrifter

Tävlingsskrift får avhandla valfritt ämne inom sjökrigsvetenskapen, främst inom de vetenskapsgrenar och fack som akademien tillämpar.

Läs mer »