Awards and Grants

The Royal Society of Naval Sciences works to encourage active participation within its sphere of interest, and therefore grants awards for competition essays, articles submitted to the Tidskrift i Sjöväsendet and for commendable work at the National Defence College.

His Majesty the King has granted the Society the right of conferring a medal. It is issued in two classes, gold and silver, and together with Honourable Mentions, which may be accompanied by a sum of money, are the awards bestowed by the Society.

Våra vetenskapsgrenar

Vi verkar för vårt syfte inom fyra vetenskapsgrenar, där vi studerar utvecklingen och redovisar förändringar, m.m., inom vetenskapsgrenen årligen.

Läs mer »

Historik

Sveriges och förmodligen även världens äldsta militärvetenskapliga samfund kan se tillbaka på en mer än 200-årig verksamhet.

Läs mer »

Biblioteket

Samlingarna i Karlskrona bedöms ha ett synnerligen stort värde för forskningen inom sjökrigsvetenskap och sjöväsende i allmänhet.

Läs mer »

Tävlingsskrifter

Tävlingsskrift får avhandla valfritt ämne inom sjökrigsvetenskapen, främst inom de vetenskapsgrenar och fack som akademien tillämpar.

Läs mer »