Grants

The Fabian and Ewa Tamm Trust is under the aegis of the Society and was established to encourage and give financial assistance to those undertaking research in the naval sciences. This includes the fields of tactics together with the development of weapons, weapons- and auxiliary systems, navigation and maritime affairs. The Rules and Regulations of the Trust have been approved by the Board of Trustees for The Fabian and Ewa Tamm Family Trust on November 7th 1978.

Våra vetenskapsgrenar

Vi verkar för vårt syfte inom fyra vetenskapsgrenar, där vi studerar utvecklingen och redovisar förändringar, m.m., inom vetenskapsgrenen årligen.

Läs mer »

Historik

Sveriges och förmodligen även världens äldsta militärvetenskapliga samfund kan se tillbaka på en mer än 200-årig verksamhet.

Läs mer »

Biblioteket

Samlingarna i Karlskrona bedöms ha ett synnerligen stort värde för forskningen inom sjökrigsvetenskap och sjöväsende i allmänhet.

Läs mer »

Tävlingsskrifter

Tävlingsskrift får avhandla valfritt ämne inom sjökrigsvetenskapen, främst inom de vetenskapsgrenar och fack som akademien tillämpar.

Läs mer »