Bästa specialistofficerskadett – Alexander Wallin

Kungl. Örlogsmannasällskapet genom kommendör Håkan Nilsson utdelar belöning och premie till bästa specialistofficerskadett – Alexander Wallin.

a-wallin-kmd-hnilsson_sm

awallin_sm