Fartygsuttagningskommissionen sjösätter sitt arbete efter 20 års uppehåll

Redan 1927 startade fartygsuttagningskommissionens sitt arbete med att inventera och krigsplacera civila fartyg för totalförsvarets behov i tider av krig eller krigsfara. Som så mycket annat i totalförsvaret lades den ned i början av 2000-talet. Dess då sista ordförande var ordinarie ledamoten av KÖMS, kommendör Christer Nordling.

Nu har kommissionens arbete återupptagits! Läs mer om detta i sjöfartstidningens reportage HÄR.