Kungl. Örlogsmannasällskapet – Samtal om sjöförsvaret

Samtal kring Sjöförsvaret – Kungl. Örlogsmannasällskapet ordförande konteramiral (PA) Anders Grenstad leder ett samtal med Niklas Granholm från FOI och Bo Rask, sekreterare Kungl. Örlogsmannasällskapet.

Se klippet här

Niklas Granholm, Bo Rask och Anders Grenstad i samtal om sjöförsvaret.

 

 

 

 

www.youtube.com/watch?v=UQmlD36LdHE