Lars Wedin ger ut ny bok om strategi

En av Kungl. Örlogsmannasällskapets mest produktiva ledamöter är kommendör Lars Wedin, som är aktuell med en bok om strategiska observationer som Wedin gjort i en mängd artiklar, utgående från ett svenskt synsätt men med ett betydligt vidare perspektiv än så.

Boken kan beställas till exempel från:
Amazon.fr – Strategic Thoughts and Other Delusions – Wedin, Lars – Livres

https://www.amazon.co.uk/Strategic-Thoughts-Other-Delusions-Wedin/dp/B0CJDBV1N7/ref=sr_1_1?crid=36WJQP0WD02DW&keywords=lars+wedin&qid=1696178001&sprefix=lars+wedin%2Caps%2C142&sr=8-1