Ledamoten Ove Bring prisas för sitt arbete om de mänskliga rättigheternas historia

Kungl. Örlogsmannasällskapets ordinarie ledamot, professor Ove Bring, belönades 2023 till med förutvarande rektorn vid Uppsala universitet Martin H:son Holmdahls pris för mänskliga rättigheter. Mottagaren av priset ska ha studerat och/eller arbetat för att främja mänskliga fri- och rättigheter eller aktivt bekämpat brott mot FN:s deklaration om mänskliga rättigheter, varhelst i världen dessa brott inträffat.

Ove Bring var tidigare professor i folkrätt vid Uppsala universitet och belönas för sitt stora verk över de mänskliga rättigheternas historia och för att han nyligen publicerat med en skarp analys av Rysslands krig mot Ukraina: ”Anfallskrigens argument: Konsten att rättfärdiga våld”. Priskommittén menar att Brings många arbeten och artiklar ”bidrar till att fördjupa insikterna om rättigheternas betydelse för en civiliserad ordning såväl inom som mellan samhällen.”

– Varma gratulationer från oss på Kungl. Örlogsmannasällskapet till ett välförtjänt pris för synnerligen gott arbete över tid, säger Anders Grenstad, ordförande i Kungl. Örlogsmannasällskapet.

OL Ove Bring mottager priset av Uppsala universitets rektor Anders Hagfeldt.                                  Foto: Mikael Wallerstedt.