Visiting the Library

The library is open twice a week during lunch time. For more information see the Swedish site.

The library’s address is:

Royal Swedish Society of Naval Sciences,
The Library
Amiralitetstorget 7
S-371 30 Karlskrona
Sweden

The archives of photographs in Stockholm can only be visited by appointment.

The address to the archives is:

Royal Swedish Society of Naval Sciences,
Bildarkivet
Krigsarkivet i Stockholm
Sweden

Våra vetenskapsgrenar

Vi verkar för vårt syfte inom fyra vetenskapsgrenar, där vi studerar utvecklingen och redovisar förändringar, m.m., inom vetenskapsgrenen årligen.

Läs mer »

Historik

Sveriges och förmodligen även världens äldsta militärvetenskapliga samfund kan se tillbaka på en mer än 200-årig verksamhet.

Läs mer »

Biblioteket

Samlingarna i Karlskrona bedöms ha ett synnerligen stort värde för forskningen inom sjökrigsvetenskap och sjöväsende i allmänhet.

Läs mer »

Tävlingsskrifter

Tävlingsskrift får avhandla valfritt ämne inom sjökrigsvetenskapen, främst inom de vetenskapsgrenar och fack som akademien tillämpar.

Läs mer »