Nutida behov av marina satsningar

Michael Zell, Kungl. Örlogsmannasällskapets ordförandes högtidsanförande från november, högaktuellt inför Folk och Försvars konferens i Sälen, läs på länk: Marin satsning nu, M Zell