Nytt nummer av Tidskrift i Sjöväsendet

Tidskrift i Sjöväsendet nr 4/2013 har nu kommit ut med marin debatt, tre artiklar kring Arktis , en artikel kring svensk sjöräddning mm. Se länk på: e-utgåva TiS nr 4