Protokoll 2018-02-21

Sammanträdet ägde rum i Sjöhistoriska Museets hörsal Djurgårdsbrunnsvägen 24, i Stockholm onsdagen den 21 februari 2018 i närvaro av 35 ledamöter och inbjudna gäster. Efter den slutna delen av sammanträdet inbjöds gäster att delta i sammanträdet.

 

Protokollet kan laddas hem nedan.

Filer

Följande filer finns att ladda ned.

Titel Beskrivning
Protokoll 20180221