Atlas 1 kort 0004 – Carte de la mer du Nord, comprenant des cötes occidentales des iles Brittaniques

Ca,te de la mer du Nord, comprenant des cötes occidentales des iles Brittaniques et les cötes opposees du continent, depuis le Pas-de Calais jusqu’å Bergen et aux lies Shetland.

Deux Feuilles.

1807

 

Våra vetenskapsgrenar

Vi verkar för vårt syfte inom fyra vetenskapsgrenar, där vi studerar utvecklingen och redovisar förändringar, m.m., inom vetenskapsgrenen årligen.

Läs mer »

Historik

Sveriges och förmodligen även världens äldsta militärvetenskapliga samfund kan se tillbaka på en mer än 200-årig verksamhet.

Läs mer »

Biblioteket

Samlingarna i Karlskrona bedöms ha ett synnerligen stort värde för forskningen inom sjökrigsvetenskap och sjöväsende i allmänhet.

Läs mer »

Tävlingsskrifter

Tävlingsskrift får avhandla valfritt ämne inom sjökrigsvetenskapen, främst inom de vetenskapsgrenar och fack som akademien tillämpar.

Läs mer »