Atlas 1 kort 0010 – Carte des cotes rneridionales d’Islande, depuis le cap Ingolfs-Hofde jusqu’aux Fugle-Skirerene.

Carte des cotes rneridionales d’Islande, depuis le cap Ingolfs-Hofde jusqu’aux Fugle-Skirerene.

Atlas 1 kort 0010

1832

Våra vetenskapsgrenar

Vi verkar för vårt syfte inom fyra vetenskapsgrenar, där vi studerar utvecklingen och redovisar förändringar, m.m., inom vetenskapsgrenen årligen.

Läs mer »

Historik

Sveriges och förmodligen även världens äldsta militärvetenskapliga samfund kan se tillbaka på en mer än 200-årig verksamhet.

Läs mer »

Biblioteket

Samlingarna i Karlskrona bedöms ha ett synnerligen stort värde för forskningen inom sjökrigsvetenskap och sjöväsende i allmänhet.

Läs mer »

Tävlingsskrifter

Tävlingsskrift får avhandla valfritt ämne inom sjökrigsvetenskapen, främst inom de vetenskapsgrenar och fack som akademien tillämpar.

Läs mer »