Atlas 2

Cötes d’Allemagne, Pays-bas et Belgique

Atlas 2 kort 0040 – Plan de la petite rade d’Ostende

Plan de la petite rade d'Ostende 1816

Läs mer »

Atlas 2 kort 0039 – Reconnaisance du cours du Hont ou Wester-Schelde (Escaut occidental), depuis Anvers jusqu’a I’ embouchure. Trois feuilles.

Reconnaisance du cours du Hont ou Wester-Schelde (Escaut occidental), depuis Anvers jusqu'a I' embouchure. Trois feuilles.   1800

Läs mer »

Atlas 2 kort 0038 – Reconnaisance du cours du Hont ou Wester-Schelde (Escaut occidental), depuis Anvers jusqu’a I’ embouchure. Trois feuilles.

Reconnaisance du cours du Hont ou Wester-Schelde (Escaut occidental), depuis Anvers jusqu'a I' embouchure. Trois feuilles. 1800

Läs mer »

Atlas 2 kort 0037 – Reconnaisance du cours du Hont ou Wester-Schelde (Escaut occidental), depuis Anvers jusqu’a I’ embouchure. Trois feuilles.

Reconnaisance du cours du Hont ou Wester-Schelde (Escaut occidental), depuis Anvers jusqu'a I' embouchure. Trois feuilles. 1800

Läs mer »

Atlas 2 kort 0036 – Carte des cotes de Pays-Bas, depuis Ostende jusqu’a Hellervoetsluis. Deux feuilles.

Carte des cotes de Pays-Bas, depuis Ostende jusqu'a Hellervoetsluis. Deux feuilles. 1817

Läs mer »

Atlas 2 kort 0035 – Carte des cotes de Pays-Bas, depuis Ostende jusqu’a Hellervoetsluis. Deux feuilles.

Carte des cotes de Pays-Bas, depuis Ostende jusqu'a Hellervoetsluis. Deux feuilles. 1817

Läs mer »

Atlas 2 kort 0034 – Carte des passes du Texel et de la rade du Helder. Plan du Drempel.

Carte des passes du Texel et de la rade du Helder. Plan du Drempel. 1819

Läs mer »

Atlas 2 kort 0033 – Plan del’embouchure de l’Ems.

Plan del'embouchure de l'Ems. 1821

Läs mer »

Atlas 2 kort 0032 – Plan de la Jahde et de l’embouchure du Weser.

Plan de la Jahde et de l'embouchure du Weser. 1821

Läs mer »

Atlas 2 kort 0031 – Plan de l’embouchure de l’Elbe

Plan de l'embouchure de l'Elbe 1816

Läs mer »

Våra vetenskapsgrenar

Vi verkar för vårt syfte inom fyra vetenskapsgrenar, där vi studerar utvecklingen och redovisar förändringar, m.m., inom vetenskapsgrenen årligen.

Läs mer »

Historik

Sveriges och förmodligen även världens äldsta militärvetenskapliga samfund kan se tillbaka på en mer än 200-årig verksamhet.

Läs mer »

Biblioteket

Samlingarna i Karlskrona bedöms ha ett synnerligen stort värde för forskningen inom sjökrigsvetenskap och sjöväsende i allmänhet.

Läs mer »

Tävlingsskrifter

Tävlingsskrift får avhandla valfritt ämne inom sjökrigsvetenskapen, främst inom de vetenskapsgrenar och fack som akademien tillämpar.

Läs mer »