Atlas 3 kort 0042 – Carte des iles Orcades et de la cote nord d’Ecosse. depuis le cap Wrath jusqu’au cap Duncansby. Plan de Holm-Sound et Water-Sound.

Carte des iles Orcades et de la cote nord d’Ecosse. depuis le cap Wrath jusqu’au cap Plan de Holm-Sound et Water-Sound.

1803

Våra vetenskapsgrenar

Vi verkar för vårt syfte inom fyra vetenskapsgrenar, där vi studerar utvecklingen och redovisar förändringar, m.m., inom vetenskapsgrenen årligen.

Läs mer »

Historik

Sveriges och förmodligen även världens äldsta militärvetenskapliga samfund kan se tillbaka på en mer än 200-årig verksamhet.

Läs mer »

Biblioteket

Samlingarna i Karlskrona bedöms ha ett synnerligen stort värde för forskningen inom sjökrigsvetenskap och sjöväsende i allmänhet.

Läs mer »

Tävlingsskrifter

Tävlingsskrift får avhandla valfritt ämne inom sjökrigsvetenskapen, främst inom de vetenskapsgrenar och fack som akademien tillämpar.

Läs mer »