Atlas 3 kort 0044 – Carte de la cote orientale d’Angleterre, depuis le cap Gibralter jusqu’au golfe de Edinburg

Carte de la cote orientale d’Angleterre, depuis le cap Gibralter jusqu’au golfe de Edinburg. Berwick. – Sunderland. – Iles Holy de Fairn. – Haiilepool. – Cours de la Tyne depuis Newcastle jusqu’a la mer.

1803

Våra vetenskapsgrenar

Vi verkar för vårt syfte inom fyra vetenskapsgrenar, där vi studerar utvecklingen och redovisar förändringar, m.m., inom vetenskapsgrenen årligen.

Läs mer »

Historik

Sveriges och förmodligen även världens äldsta militärvetenskapliga samfund kan se tillbaka på en mer än 200-årig verksamhet.

Läs mer »

Biblioteket

Samlingarna i Karlskrona bedöms ha ett synnerligen stort värde för forskningen inom sjökrigsvetenskap och sjöväsende i allmänhet.

Läs mer »

Tävlingsskrifter

Tävlingsskrift får avhandla valfritt ämne inom sjökrigsvetenskapen, främst inom de vetenskapsgrenar och fack som akademien tillämpar.

Läs mer »