Tidskrift i Sjöväsendet 1835-1971

Tidskrift i Sjöväsendet (TiS) är sedan 1835 Kungl. Örlogsmannasällskapets tidskrift. Specialutgåvan på denna sida är ett urval av de bästa artiklarna från den tiden, och speglar den marina debatten under dessa nära 150 år.  Urvalet är gjort av TiS redaktör, ordinarie ledamoten Lars Wedin.

 

TIS – en historia

 

 

 

 

Våra vetenskapsgrenar

Vi verkar för vårt syfte inom fyra vetenskapsgrenar, där vi studerar utvecklingen och redovisar förändringar, m.m., inom vetenskapsgrenen årligen.

Läs mer »

Historik

Sveriges och förmodligen även världens äldsta militärvetenskapliga samfund kan se tillbaka på en mer än 200-årig verksamhet.

Läs mer »

Biblioteket

Samlingarna i Karlskrona bedöms ha ett synnerligen stort värde för forskningen inom sjökrigsvetenskap och sjöväsende i allmänhet.

Läs mer »

Tävlingsskrifter

Tävlingsskrift får avhandla valfritt ämne inom sjökrigsvetenskapen, främst inom de vetenskapsgrenar och fack som akademien tillämpar.

Läs mer »