Bilder från 243:e högtidssammanträdet

Sammanträdet ägde rum i Modellsalen Marinbasens stabsbyggnad i Karlskrona.