H.M. Konungens 50 år på tronen firades i Karlskrona

I år har Kung Carl XVI Gustaf suttit 50 år på Sveriges tron – längre än någon svensk monark tidigare. I ett gemensamt arrangemang högtidlighöll Kungl. Örlogsmannasällskapet och Kungl. Krigsvetenskapsakademien jubileet i Karlskrona.

H.M Konungen och H.K.H Prins Carl Philip i Kungl. Örlogsmannasällskapets bibliotek.

Kungen och Prins Carl Philip är förste hedersledamöter i Kungl. Örlogsmannasällskapet och besökte under dagen även Saab-Kockums i Karlskrona, där bland annat Sveriges två nya ubåtar byggs. Därefter hälsade Marinbaschefen, kommendör Fredrik Edwardsson, de två kungligheterna välkomna till ett seminarium med temat Sveriges roll inom ramen för Natos avskräckning – fokus till Östersjöområdet. 

Seminariet modererades av Anna Wieslander, som är generalsekreterare i Allmänna försvarsföreningen. Ett hundratal åskådare följde seminariet på plats och kunde även lyssna till Marinens musikkårs inslag under seminariets gång.

 

Seminarium i Sparresalen i Karlskrona. Från vänster: Mats Helgesson, Björn Körlof, Anna Wieslander, Sverker Göranson, Katarina Engberg och Per Edling.

Efter seminariet åts lunch på Sjöofficersmässen där H.M. Konungen höll ett tal till akademierna och de närvarande:
(det talade ordet gäller)

Fru landshövding,
Ordförande för Kungliga Örlogsmannasällskapet,
Styresman för Kungliga Krigsvetenskapsakademien,
Ledamöter,
Mina damer och herrar

Till att börja med ett stort tack för dagens seminarium.
Det har gett oss en god inblick i våra framtida utmaningar. Både säkerhetspolitiskt, militärt, civilt och tekniskt.

Kungliga Örlogsmannasällskapet och Kungliga Krigsvetenskapsakademien bildades under 1700-talet andra hälft och har en anrik historia som sträcker sig mer än 200 år bakåt i tiden. Ni är och har varit viktiga och oberoende institutioner i vårt samhälle.

Vi firar i år att det är 500 år sedan Gustav Vasa valdes till kung och Sverige blev en fri och självständig nation. Och det har gått 50 år – ett halvt sekel – sedan jag efterträdde min farfar som Sveriges konung.

Jag ska vara försiktig med att göra en analys av de senaste 500 årens utveckling, men låt mig påminna om något av det som hänt de senaste 50 åren.

Vi har haft flera dramatiska händelser som påverkat vårt land och vår värld. Grundstötningen av ubåten U 137 här i Karlskrona skärgård 1981. Historiska veckor som inte lämnade någon oberörd.

1989 föll Berlinmuren, den kanske främsta symbolen för det kalla kriget och sedan återförenades Tyskland. 1991 upplöstes Warszawapakten och Sovjetunionen. Några årtionden senare återkommer ett aggressivare och revanschlystet Ryssland och förändrar den säkerhetspolitiska spelplanen genom sitt militära agerande i närområdet. Först 2008 i Georgien och 2014 i Ukraina med olaglig annektering av Krim. 2022 anföll Ryssland Ukraina med en fullskalig invasion.

Till detta kommer den senaste tragiska utvecklingen i Mellanöstern efter Hamas fruktansvärda terroristattacker mot civila i Israel. Vi ser förfärande bilder från Gaza där det mänskliga lidandet är stort. Israel har självklart rätt att försvara sig i enlighet med internationell rätt. Skyddet av alla civila måste i alla tider iakttagas och säkerställas. Den internationella humanitära rätten måste respekteras under alla omständigheter.

Alla dessa skeenden påverkar oss och hela vår omvärld.

Flera av dessa händelser har kommit hastigt – och mitt i skeendena behövs eftertanke och förståelse och också tankar om en väg framåt.

Genom ert arbete, kunskap och analyser kan perspektiven vidgas och det kan göra att vi tidigt, innan gnistan tänds, förstår vad som sker och vara mer förberedd på dess utveckling i tid.

En del av ert bidrag till den konstruktiva samhällsdebatten sker genom forskning, studieprojekt, insiktsfulla artiklar i era egna tidskrifter. Men också genom föreläsningar och seminarier. Det har vi verkligen fått bevis på idag.

Stort tack för ert viktiga bidrag!

 

Mer från besöket finns att läsa på Kungahusets webbsida: LÄNK

Flera bilder från firandet finns i bildarkivet: LÄNK

Film från firandet 

 

 

 

 

 

 

 

 

Våra vetenskapsgrenar

Vi verkar för vårt syfte inom fyra vetenskapsgrenar, där vi studerar utvecklingen och redovisar förändringar, m.m., inom vetenskapsgrenen årligen.

Läs mer »

Historik

Sveriges och förmodligen även världens äldsta militärvetenskapliga samfund kan se tillbaka på en mer än 200-årig verksamhet.

Läs mer »

Biblioteket

Samlingarna i Karlskrona bedöms ha ett synnerligen stort värde för forskningen inom sjökrigsvetenskap och sjöväsende i allmänhet.

Läs mer »

Tävlingsskrifter

Tävlingsskrift får avhandla valfritt ämne inom sjökrigsvetenskapen, främst inom de vetenskapsgrenar och fack som akademien tillämpar.

Läs mer »