Hoten på havsbotten – aktuell intervju

Ledamoten Lars Wedin intervjuas av Folk och försvars Zebulon Carlander om hoten på havsbotten, efter sprängningarna av Nord Streams gasledningar i Östersjön.

Läs hela intervjun på länken nedan!

https://folkochforsvar.se/content/intervju-om-hoten-pa-havsbotten/