Kalendarium

Här publiceras sammanträden och övriga händelser för medlemmar av akademien.

DatumTitelTidPlats
2020-01-20Måndagen den 20 januari 2020 i Karlskrona, kl. 17.301730Sjöofficersmässen, Karlskrona
2020-02-19Onsdagen den 19 februari 2020 i Stockholm, kl. 17.301730Stockholm, Sjöhistoriska
2020-03-18Onsdagen den 18 mars 2020 i Stockholm, kl. 17.301730Stockholm, Sjöhistoriska
2020-04-22Onsdagen den 22 april 2020 i Stockholm, kl. 17.301730Stockholm, Sjöhistoriska
2020-05-13Onsdagen den 13 maj 2020 i Göteborg, kl. 17.301730Göteborg, s/s Marieholm

Vill du så kan du ladda ned hela årsplaneringen som en PDF genom att klicka här.

Våra vetenskapsgrenar

Vi verkar för vårt syfte inom fyra vetenskapsgrenar, där vi studerar utvecklingen och redovisar förändringar, m.m., inom vetenskapsgrenen årligen.

Läs mer »

Historik

Sveriges och förmodligen även världens äldsta militärvetenskapliga samfund kan se tillbaka på en mer än 200-årig verksamhet.

Läs mer »

Biblioteket

Samlingarna i Karlskrona bedöms ha ett synnerligen stort värde för forskningen inom sjökrigsvetenskap och sjöväsende i allmänhet.

Läs mer »

Tävlingsskrifter

Tävlingsskrift får avhandla valfritt ämne inom sjökrigsvetenskapen, främst inom de vetenskapsgrenar och fack som akademien tillämpar.

Läs mer »