Kalendarium

Här publiceras sammanträden och övriga händelser för medlemmar av akademien.

Datum Titel Tid Plats
2023-01-23 Öppet ordinarie sammanträde i Karlskrona 1730 Sjöofficerssällskapet Karlskrona
2023-02-15 Ordinarie sammanträde i Stockholm 1730 Sjöhistoriska museet
2023-03-15 Ordinarie sammanträde i Stockholm 1730 Sjöhistoriska museet
2023-04-19 Ordinarie sammanträde i Karlskrona 1730 Sjöofficerssällskapet Karlskrona
2023-05-09 Isbrytarseminarium 1230-1600 Medelhavsmuseet, Stockholm
2023-05-24 Ordinarie sammanträde i Göteborg 1700 S/S Marieholm
2023-08-23 Ordinarie sammanträde (nomineringssammanträde) i Stockholm 1730 Sjöhistoriska museet
2023-09-20 Ordinarie sammanträde (valsammanträde) i Stockholm 1730 Sjöhistoriska museet
2023-10-11 Ordinarie sammanträde i Göteborg 1730 Älvsborgs amfibieregemente (Amf 4)
2023-11-13 Kungl. Örlogsmannasällskapets 252:a högtidssammanträde 1630 Börshuset. Östra Hamngatan 21 Göteborg
Våra vetenskapsgrenar

Vi verkar för vårt syfte inom fyra vetenskapsgrenar, där vi studerar utvecklingen och redovisar förändringar, m.m., inom vetenskapsgrenen årligen.

Läs mer »

Historik

Sveriges och förmodligen även världens äldsta militärvetenskapliga samfund kan se tillbaka på en mer än 200-årig verksamhet.

Läs mer »

Biblioteket

Samlingarna i Karlskrona bedöms ha ett synnerligen stort värde för forskningen inom sjökrigsvetenskap och sjöväsende i allmänhet.

Läs mer »

Tävlingsskrifter

Tävlingsskrift får avhandla valfritt ämne inom sjökrigsvetenskapen, främst inom de vetenskapsgrenar och fack som akademien tillämpar.

Läs mer »