Kalendarium

Här publiceras sammanträden och övriga händelser för medlemmar av akademien.

Datum Titel Tid Plats
2021-01-18 Digitalt ordinarie sammanträde 1800 Digitalt sammanträde
2021-02-17 Digitalt ordinarie sammanträde 1800 Digitalt sammanträde
2021-03-17 Digitalt ordinarie sammanträde 1800 Digitalt sammanträde
2021-04-21 Digitalt ordinarie sammanträde 1800 Digitalt sammanträde
2021-05-19 Ordinarie sammanträde 1800 Digitalt sammanträde
2021-08-18 Ordinare sammanträde i Stockholm 1730 Stockholm
2021-08-28 KÖMS 250 år: Flottans musik – en marin kulturbärare 1500 Stockholm, Sjöhistoriska museet
2021-09-21 Ordinarie sammanträde (valsammanträde) i Stockholm 1730 Stockholm, Sjöfartshuset, Skeppsbron
2021-09-30 KÖMS 250 år i Karlskrona
2021-10-14 KÖMS 250 år i Göteborg
2021-11-08 KÖMS 250 år jubileumsvecka 8-15 november
Våra vetenskapsgrenar

Vi verkar för vårt syfte inom fyra vetenskapsgrenar, där vi studerar utvecklingen och redovisar förändringar, m.m., inom vetenskapsgrenen årligen.

Läs mer »

Historik

Sveriges och förmodligen även världens äldsta militärvetenskapliga samfund kan se tillbaka på en mer än 200-årig verksamhet.

Läs mer »

Biblioteket

Samlingarna i Karlskrona bedöms ha ett synnerligen stort värde för forskningen inom sjökrigsvetenskap och sjöväsende i allmänhet.

Läs mer »

Tävlingsskrifter

Tävlingsskrift får avhandla valfritt ämne inom sjökrigsvetenskapen, främst inom de vetenskapsgrenar och fack som akademien tillämpar.

Läs mer »