Kalendarium

Här publiceras sammanträden och övriga händelser för medlemmar av akademien.

DatumTitelTidPlats
2021-01-18Digitalt ordinarie sammanträde1800Digitalt sammanträde
2021-02-17Digitalt ordinarie sammanträde1800Digitalt sammanträde
2021-03-17Digitalt ordinarie sammanträde1800Digitalt sammanträde
2021-04-21Digitalt ordinarie sammanträde1800Digitalt sammanträde
2021-05-19Ordinarie sammanträde1800Göteborg, S/S Marieholm
Våra vetenskapsgrenar

Vi verkar för vårt syfte inom fyra vetenskapsgrenar, där vi studerar utvecklingen och redovisar förändringar, m.m., inom vetenskapsgrenen årligen.

Läs mer »

Historik

Sveriges och förmodligen även världens äldsta militärvetenskapliga samfund kan se tillbaka på en mer än 200-årig verksamhet.

Läs mer »

Biblioteket

Samlingarna i Karlskrona bedöms ha ett synnerligen stort värde för forskningen inom sjökrigsvetenskap och sjöväsende i allmänhet.

Läs mer »

Tävlingsskrifter

Tävlingsskrift får avhandla valfritt ämne inom sjökrigsvetenskapen, främst inom de vetenskapsgrenar och fack som akademien tillämpar.

Läs mer »