Kalendarium

Här publiceras sammanträden och övriga händelser för medlemmar av akademien.

Datum Titel Tid Plats
2022-01-24 Ordinarie digitalt sammanträde 1800 Digitalt sammanträde
2022-02-16 Ordinarie sammanträde i Stockholm 1800 Stockholm, Sjöhistoriska museet eller digitalt
2022-03-16 Ordinarie sammanträde i Stockholm 1800 Stockholm, Sjöhistoriska museet
2022-04-20 Ordinarie sammanträde i Karlskrona 1800 Sjöofficersmässen Amiralitetstorget 7
2022-05-18 Ordinarie sammanträde i Göteborg 1800 Göteborg, S/S Marieholm
Våra vetenskapsgrenar

Vi verkar för vårt syfte inom fyra vetenskapsgrenar, där vi studerar utvecklingen och redovisar förändringar, m.m., inom vetenskapsgrenen årligen.

Läs mer »

Historik

Sveriges och förmodligen även världens äldsta militärvetenskapliga samfund kan se tillbaka på en mer än 200-årig verksamhet.

Läs mer »

Biblioteket

Samlingarna i Karlskrona bedöms ha ett synnerligen stort värde för forskningen inom sjökrigsvetenskap och sjöväsende i allmänhet.

Läs mer »

Tävlingsskrifter

Tävlingsskrift får avhandla valfritt ämne inom sjökrigsvetenskapen, främst inom de vetenskapsgrenar och fack som akademien tillämpar.

Läs mer »