Save the date! Havsrätt och sjöfartsskydd i en ny och osäker tid

  • Datum: 2024-10-15
  • Tid: 09:30-16:00
  • Plats: Näringslivets Hus, Storgatan 19, Stockholm
Kungl. Örlogsmannasällskapet (KÖMS) och Svensk Sjöfart bjuder in till ett högnivåseminarium på temat "Havsrätt och sjöfartsskydd i en ny och osäker tid" med några av nordens ledande experter på plats.

Det händer mycket som påverkar sjöfarten och handeln, dels kapacitet till skydd av Sverige, dels vår försörjningsförmåga. Under seminariet kommer vi diskutera hur handelssjöfarten och andra havsresurser påverkas samt vilket skydd som krävs. Dagen är indelad i tre block:
– Havsrätt och hybridhot mot sjöfarten.
– Skydd av sjöfarten.
– Konceptutveckling sjöfartsskydd – roller och ansvarsfördelning.

Mer information om anmälan kommer!