Högtidssammanträde i Stockholm

  • Datum: 2024-11-15
  • Tid: 16:30
  • Plats: Etnografiska muséet, Stockholm
Kungl. Örlogsmannasällskapets 253.e högtidssammanträde på Etnografiska museet i Stockholm. Öppet sammanträde.

Fredagen den 15 november 2024 i Stockholm, kl. 16.30.

Kungl. Örlogsmannasällskapets 253.e högtidssammanträde på Etnografiska museet i Stockholm. Öppet sammanträde.

Program:

16.30–17.00 Mottagning

17.00–18.45 Högtidssammanträde med redovisning av det gångna årets verksamhet, minnesteckningar över avlidna ledamöter, presentation av nya ledamöter, utdelning av belöningar samt anföranden.

Kvällen avslutas med högtidsmiddag på Sjöhistoriska museet enligt separat inbjudan.