INSTÄLLT Ordinarie sammanträde 22 april i Stockholm

  • Datum: 2020-04-22
  • Tid: 1730
  • Plats: Sjöhistoriska museet
  • Anförande av: Inträdesanförande av OL John Timerdal
Slutet sammanträde. Stadgeenliga förhandlingar (revisionsberättelse för 2019 och fråga om ansvarsfrihet för styrelsen). Beslut om årsavgifter och sammanträdesdagar för 2021. Första diskussion om de föreslagna kandidaterna till inval.

Ordinarie sammanträde i Stockholm på Sjöhistoriska museet. Slutet sammanträde. Stadgeenliga förhandlingar (revisionsberättelse för 2019 och fråga om ansvarsfrihet för styrelsen). Beslut om årsavgifter och sammanträdesdagar för 2021. Första diskussion om de föreslagna kandidaterna till inval. Inträdesanförande av OL John Timerdal.

Sammanträdet är inställt!

Våra vetenskapsgrenar

Vi verkar för vårt syfte inom fyra vetenskapsgrenar, där vi studerar utvecklingen och redovisar förändringar, m.m., inom vetenskapsgrenen årligen.

Läs mer »

Historik

Sveriges och förmodligen även världens äldsta militärvetenskapliga samfund kan se tillbaka på en mer än 200-årig verksamhet.

Läs mer »

Biblioteket

Samlingarna i Karlskrona bedöms ha ett synnerligen stort värde för forskningen inom sjökrigsvetenskap och sjöväsende i allmänhet.

Läs mer »

Tävlingsskrifter

Tävlingsskrift får avhandla valfritt ämne inom sjökrigsvetenskapen, främst inom de vetenskapsgrenar och fack som akademien tillämpar.

Läs mer »