Isbrytarseminarium

  • Datum: 2023-05-09
  • Tid: 1230-1600
  • Plats: Medelhavsmuseet, Stockholm
  • Anförande av: Vid symposiet deltar företrädare för bl.a. sjöfartsbranschen och svenska myndigheter.
Kungl. Örlogsmannasällkapet arrangerar ett symposium på temat isbrytning och nyanskaffning av statsisbrytare.

Anmälan för att delta på plats till: mattias.widlund@gmail.com


Symposiet webbsänds med start kl 12.30 och kan ses via länk:

https://us02web.zoom.us/j/89913703914

Våra vetenskapsgrenar

Vi verkar för vårt syfte inom fyra vetenskapsgrenar, där vi studerar utvecklingen och redovisar förändringar, m.m., inom vetenskapsgrenen årligen.

Läs mer »

Historik

Sveriges och förmodligen även världens äldsta militärvetenskapliga samfund kan se tillbaka på en mer än 200-årig verksamhet.

Läs mer »

Biblioteket

Samlingarna i Karlskrona bedöms ha ett synnerligen stort värde för forskningen inom sjökrigsvetenskap och sjöväsende i allmänhet.

Läs mer »

Tävlingsskrifter

Tävlingsskrift får avhandla valfritt ämne inom sjökrigsvetenskapen, främst inom de vetenskapsgrenar och fack som akademien tillämpar.

Läs mer »