KÖMS 250 år: Flottans musik – en marin kulturbärare

  • Datum: 2021-08-28
  • Tid: 1500
  • Plats: Stockholm, Sjöhistoriska museet
  • Anförande av: OL Andreas Hansson
KÖMS 250 års jubileumsaktiviteter inleds lördagen den 28 augusti med musikseminariet ”Flottans Musik - en Marin Kulturbärare”. KÖMS ledamöter inbjudes att närvara.
Musikdirektören och ordinarie ledamoten Andreas Hanson kommer att tala om betydelsen av flottans musik. Han kommer också att leda Marinens musikkår som framför musikstycken.

Evenemanget är också en del av Kungl. Musikaliska Akademiens seminarieserie där de tio Kungliga akademierna har gått samman under rubriken ”Akademierna och musiken.

Anmälan sker genom länk i separat mailutskick.

Aktiviteten kommer att sändas via ZOOM med följande inloggning:
Zoom
Meeting ID: 897 5755 9241
Lösenord: 1812
Våra vetenskapsgrenar

Vi verkar för vårt syfte inom fyra vetenskapsgrenar, där vi studerar utvecklingen och redovisar förändringar, m.m., inom vetenskapsgrenen årligen.

Läs mer »

Historik

Sveriges och förmodligen även världens äldsta militärvetenskapliga samfund kan se tillbaka på en mer än 200-årig verksamhet.

Läs mer »

Biblioteket

Samlingarna i Karlskrona bedöms ha ett synnerligen stort värde för forskningen inom sjökrigsvetenskap och sjöväsende i allmänhet.

Läs mer »

Tävlingsskrifter

Tävlingsskrift får avhandla valfritt ämne inom sjökrigsvetenskapen, främst inom de vetenskapsgrenar och fack som akademien tillämpar.

Läs mer »