KÖMS 250 år i Göteborg

  • Datum: 2021-10-14
Se KÖMS 250 år för ytterligare information och anmälan!

KÖMS 250 år i Göteborg

Delar av mötet kommer att sändas digitalt över Zoom.

Den som vill följa evenemanget digitalt ansluter via Zoom (endast seminariet kl 13-18 sänds digitalt)

Våra vetenskapsgrenar

Vi verkar för vårt syfte inom fyra vetenskapsgrenar, där vi studerar utvecklingen och redovisar förändringar, m.m., inom vetenskapsgrenen årligen.

Läs mer »

Historik

Sveriges och förmodligen även världens äldsta militärvetenskapliga samfund kan se tillbaka på en mer än 200-årig verksamhet.

Läs mer »

Biblioteket

Samlingarna i Karlskrona bedöms ha ett synnerligen stort värde för forskningen inom sjökrigsvetenskap och sjöväsende i allmänhet.

Läs mer »

Tävlingsskrifter

Tävlingsskrift får avhandla valfritt ämne inom sjökrigsvetenskapen, främst inom de vetenskapsgrenar och fack som akademien tillämpar.

Läs mer »