Kungl. Örlogsmannasällskapet håller föredrag i serien ”Tio kungliga akademier i tid och rum”

  • Datum: 2023-10-20
  • Tid: 13:00-14:00
  • Plats: Konstakademiens Hörsal, Fredsgatan 12
  • Anförande av: Anders Grenstad, Niklas Granholm, Per Edling.
Kungl. Örlogsmannasällskapet, Sveriges Marina Akademi, håller en lunchföreläsning vid Konstakademin som en del av de tio kungliga akademiernas serie av arrangemang för att hedra H.M. Konungens 50 år på tronen.

Fredag den 20 oktober kl 13.00 – 14.00 genomför Kungl. Örlogsmannasällskapet, Sveriges Marina Akademi, en lunchföreläsning. Ordförande Anders Grenstad ger bakgrund om akademien och ledamöterna Niklas Granholm och Per Edling redogör för två aktuella arbeten från verksamhetens vetenskapsgrenar.

Föreläsningen är en del av tio akademiers serie som genomförs för att hedra H.M. Konungens jubileum med 50 år på tronen. Serien lyfter fram tio kungliga akademier som skapades med ett övergripande nationellt ansvar inom sina respektive specialområden.

Föreläsningen är öppen för alla i mån av plats i lokalen.

Läs mer på: https://konstakademien.se/de-tio-kungliga-akademierna-i-tid-och-rum/