Kungl. Örlogsmannasällskapets 252:a högtidssammanträde

  • Datum: 2023-11-13
  • Tid: 1630
  • Plats: Börshuset. Östra Hamngatan 21 Göteborg
Särskild inbjudan kommer för högtidssammanträdet