Måndagen den 16 november 2020 i Göteborg, kl. 16.30

  • Datum: 2020-11-16
  • Tid: 1630
  • Plats: Göteborg, Börshuset
Kungl. Örlogsmannasällskapets 249.e Högtidssammanträde på Börshuset i Göteborg. Öppet sammanträde. Program: 16.30–17.00 Mottagning, klockan 17.00–18.45 Högtidssammanträde med redovisning av det gångna årets verksamhet, minnesteckningar över avlidna ledamöter, presentation av nya ledamöter samt anföranden. Kvällen avslutas med högtidsmiddag.

 

 

Våra vetenskapsgrenar

Vi verkar för vårt syfte inom fyra vetenskapsgrenar, där vi studerar utvecklingen och redovisar förändringar, m.m., inom vetenskapsgrenen årligen.

Läs mer »

Historik

Sveriges och förmodligen även världens äldsta militärvetenskapliga samfund kan se tillbaka på en mer än 200-årig verksamhet.

Läs mer »

Biblioteket

Samlingarna i Karlskrona bedöms ha ett synnerligen stort värde för forskningen inom sjökrigsvetenskap och sjöväsende i allmänhet.

Läs mer »

Tävlingsskrifter

Tävlingsskrift får avhandla valfritt ämne inom sjökrigsvetenskapen, främst inom de vetenskapsgrenar och fack som akademien tillämpar.

Läs mer »