Måndagen den 16 november 2020 INSTÄLLT högtidssammanträde

  • Datum: 2020-11-16
  • Tid: 1630
  • Plats: Stockholm, Webmöte
Kungl. Örlogsmannasällskapets 249.e Högtidssammanträde på kommer hållas via nätet i anpassat format.
2021 är det 250-årsjubileum. Då tar vi igen det!

Ordinarie högtidssammanträde utgår i sin helhet. Det genomförs inget webmöte.

 

Våra vetenskapsgrenar

Vi verkar för vårt syfte inom fyra vetenskapsgrenar, där vi studerar utvecklingen och redovisar förändringar, m.m., inom vetenskapsgrenen årligen.

Läs mer »

Historik

Sveriges och förmodligen även världens äldsta militärvetenskapliga samfund kan se tillbaka på en mer än 200-årig verksamhet.

Läs mer »

Biblioteket

Samlingarna i Karlskrona bedöms ha ett synnerligen stort värde för forskningen inom sjökrigsvetenskap och sjöväsende i allmänhet.

Läs mer »

Tävlingsskrifter

Tävlingsskrift får avhandla valfritt ämne inom sjökrigsvetenskapen, främst inom de vetenskapsgrenar och fack som akademien tillämpar.

Läs mer »