Måndagen den 16 november 2020 webmöte i Stockholm, kl. 16.30

  • Datum: 2020-11-16
  • Tid: 1630
  • Plats: Stockholm, Webmöte
Kungl. Örlogsmannasällskapets 249.e Högtidssammanträde på kommer hållas via nätet i anpassat format.
2021 är det 250-årsjubileum. Då tar vi igen det!

Ordinarie högtidssammanträde utgår och ersätts av ett webmöte.

 

Våra vetenskapsgrenar

Vi verkar för vårt syfte inom fyra vetenskapsgrenar, där vi studerar utvecklingen och redovisar förändringar, m.m., inom vetenskapsgrenen årligen.

Läs mer »

Historik

Sveriges och förmodligen även världens äldsta militärvetenskapliga samfund kan se tillbaka på en mer än 200-årig verksamhet.

Läs mer »

Biblioteket

Samlingarna i Karlskrona bedöms ha ett synnerligen stort värde för forskningen inom sjökrigsvetenskap och sjöväsende i allmänhet.

Läs mer »

Tävlingsskrifter

Tävlingsskrift får avhandla valfritt ämne inom sjökrigsvetenskapen, främst inom de vetenskapsgrenar och fack som akademien tillämpar.

Läs mer »