Onsdagen den 16 oktober 2019 i Göteborg, kl. 17.30

  • Datum: 2019-10-16
  • Tid: 1730
  • Plats: Göteborg, s/s Marieholm
  • Anförande av: KL Sigurd Smith
Inträdesanförande av korresponderande ledamoten Sigurd Smith från det norska sjöförsvaret.
Sekreteraren Bo Rask föredrar KÖMS analys av försvarsberedningens rapport med fokus på det marina försvaret.
Våra vetenskapsgrenar

Vi verkar för vårt syfte inom fyra vetenskapsgrenar, där vi studerar utvecklingen och redovisar förändringar, m.m., inom vetenskapsgrenen årligen.

Läs mer »

Historik

Sveriges och förmodligen även världens äldsta militärvetenskapliga samfund kan se tillbaka på en mer än 200-årig verksamhet.

Läs mer »

Biblioteket

Samlingarna i Karlskrona bedöms ha ett synnerligen stort värde för forskningen inom sjökrigsvetenskap och sjöväsende i allmänhet.

Läs mer »

Tävlingsskrifter

Tävlingsskrift får avhandla valfritt ämne inom sjökrigsvetenskapen, främst inom de vetenskapsgrenar och fack som akademien tillämpar.

Läs mer »