Onsdagen den 19 augusti 2020 i Karlskrona, kl. 17.30

  • Datum: 2020-08-19
  • Tid: 1730
  • Plats: Karlskrona
  • Anförande av: Inträdesanförande av OL Roger Berg.
Ordinarie sammanträde (nomineringssammanträde) i Karlskrona på SSS och Sjöofficersmässen Amiralitetstorget 7. Slutet sammanträde. Stadgeenliga förhandlingar med första diskussion om de föreslagna kandidaterna till inval samt beslut om högsta antalet ledamöter som får väljas in under 2020 och fastställande av vallistor.
Våra vetenskapsgrenar

Vi verkar för vårt syfte inom fyra vetenskapsgrenar, där vi studerar utvecklingen och redovisar förändringar, m.m., inom vetenskapsgrenen årligen.

Läs mer »

Historik

Sveriges och förmodligen även världens äldsta militärvetenskapliga samfund kan se tillbaka på en mer än 200-årig verksamhet.

Läs mer »

Biblioteket

Samlingarna i Karlskrona bedöms ha ett synnerligen stort värde för forskningen inom sjökrigsvetenskap och sjöväsende i allmänhet.

Läs mer »

Tävlingsskrifter

Tävlingsskrift får avhandla valfritt ämne inom sjökrigsvetenskapen, främst inom de vetenskapsgrenar och fack som akademien tillämpar.

Läs mer »