Onsdagen den 21 februari 2018 i Stockholm, kl. 17.30

  • Datum: 2018-02-21
  • Tid: 1730
  • Plats: Stockholm
  • Anförande av: Inträdesanförande av HL Alain Coldefy.
Ordinarie sammanträde i Stockholm på Sjöhistoriska museet. Öppet sammanträde med stadgeenliga förhandlingar. OL Frank Rosenius redovisning av KKrVA projekt KV 21. OL Jon Wikingsson orienterar om Marinstridskrafternas taktiska reglemente.
Våra vetenskapsgrenar

Vi verkar för vårt syfte inom fyra vetenskapsgrenar, där vi studerar utvecklingen och redovisar förändringar, m.m., inom vetenskapsgrenen årligen.

Läs mer »

Historik

Sveriges och förmodligen även världens äldsta militärvetenskapliga samfund kan se tillbaka på en mer än 200-årig verksamhet.

Läs mer »

Biblioteket

Samlingarna i Karlskrona bedöms ha ett synnerligen stort värde för forskningen inom sjökrigsvetenskap och sjöväsende i allmänhet.

Läs mer »

Tävlingsskrifter

Tävlingsskrift får avhandla valfritt ämne inom sjökrigsvetenskapen, främst inom de vetenskapsgrenar och fack som akademien tillämpar.

Läs mer »