Onsdagen den 23 augusti 2017 i Karlskrona, kl. 17.30

  • Datum: 2017-08-23
  • Tid: 17:30
  • Plats: Sjöofficersmässen, Karlskrona
Ordinarie sammanträde (nomineringssammanträde) i Karlskrona på Sjöofficersmässen Amiralitetstorget Slutet sammanträde. Stadgeenliga förhandlingar (beslut om högsta antalet ledamöter som får väljas in under 2017 och fastställande av vallistor). Gmj Bengt Andersson orienterar om FM övning Aurora. Tony Michaelsen Stena Line orienterar om sjöförbindelserna till Polen. Inträdesanförande av Håkan Lindberg.
Våra vetenskapsgrenar

Vi verkar för vårt syfte inom fyra vetenskapsgrenar, där vi studerar utvecklingen och redovisar förändringar, m.m., inom vetenskapsgrenen årligen.

Läs mer »

Historik

Sveriges och förmodligen även världens äldsta militärvetenskapliga samfund kan se tillbaka på en mer än 200-årig verksamhet.

Läs mer »

Biblioteket

Samlingarna i Karlskrona bedöms ha ett synnerligen stort värde för forskningen inom sjökrigsvetenskap och sjöväsende i allmänhet.

Läs mer »

Tävlingsskrifter

Tävlingsskrift får avhandla valfritt ämne inom sjökrigsvetenskapen, främst inom de vetenskapsgrenar och fack som akademien tillämpar.

Läs mer »