Öppet ordinarie sammanträde i Karlskrona

  • Datum: 2023-01-23
  • Tid: 1730
  • Plats: Sjöofficerssällskapet Karlskrona
KÖMS officerare vid Högkvarteret förklarar vad Försvarsmaktens underlag till regeringen från 1 november -"ÖBs militära råd" - innebär för marinen.

Vetenskapsgren I beskriver vad ett Nato-medlemskap innebär operativt för Marinen i relation till förslagen i Försvarsmaktens underlag.
Efterföljande diskussion.

Ordinarie sammanträde i Karlskrona. Öppet sammanträde.

Ledamöter och övriga intresserade kan delta i mötet via den digitala mötestjänsten Zoom. Via denna länk når man mötet. https://us02web.zoom.us/j/89913703914 Öppna länken, logga in och ange ditt namn.

Våra vetenskapsgrenar

Vi verkar för vårt syfte inom fyra vetenskapsgrenar, där vi studerar utvecklingen och redovisar förändringar, m.m., inom vetenskapsgrenen årligen.

Läs mer »

Historik

Sveriges och förmodligen även världens äldsta militärvetenskapliga samfund kan se tillbaka på en mer än 200-årig verksamhet.

Läs mer »

Biblioteket

Samlingarna i Karlskrona bedöms ha ett synnerligen stort värde för forskningen inom sjökrigsvetenskap och sjöväsende i allmänhet.

Läs mer »

Tävlingsskrifter

Tävlingsskrift får avhandla valfritt ämne inom sjökrigsvetenskapen, främst inom de vetenskapsgrenar och fack som akademien tillämpar.

Läs mer »