Ordinare sammanträde i Stockholm

  • Datum: 2021-08-18
  • Tid: 1730
  • Plats: Stockholm
  • Anförande av: Inträdesanförande av OL Per Öhrstedt.
Ordinarie sammanträde (nomineringssammanträde) i Stockholm på Sjöhistoriska museet. Slutet sammanträde. Stadgeenliga förhandlingar med diskussion om de föreslagna kandidaterna till inval samt beslut om högsta antalet ledamöter som får väljas in under 2021 och fastställande av vallistor.

Pandemiläget ger vid handen att mötet också sänds digitalt.

Anslut till mötet HÄR!  (Endast ledamöter)

 

Våra vetenskapsgrenar

Vi verkar för vårt syfte inom fyra vetenskapsgrenar, där vi studerar utvecklingen och redovisar förändringar, m.m., inom vetenskapsgrenen årligen.

Läs mer »

Historik

Sveriges och förmodligen även världens äldsta militärvetenskapliga samfund kan se tillbaka på en mer än 200-årig verksamhet.

Läs mer »

Biblioteket

Samlingarna i Karlskrona bedöms ha ett synnerligen stort värde för forskningen inom sjökrigsvetenskap och sjöväsende i allmänhet.

Läs mer »

Tävlingsskrifter

Tävlingsskrift får avhandla valfritt ämne inom sjökrigsvetenskapen, främst inom de vetenskapsgrenar och fack som akademien tillämpar.

Läs mer »