Ordinarie sammanträde i Göteborg

  • Datum: 2024-05-15
  • Tid: 17:30
  • Plats: S/s Marieholm
  • Anförande av: OL Henrik Andersen
Diskussion kring principer och utgångspunkter för inval av nya ledamöter och aktivering av ledamöter mm jämlikt den motion som inlämnades vid valsammanträdet. Inträdesanförande av OL Henrik Andersen. Första diskussion om de föreslagna kandidaterna till inval.  Orientering i aktuellt ämne Vsg IV: Sjökriget i Svarta havet – maritima och marina implikationer för Sverige.

Ordinarie sammanträde i Göteborg ombord i s/s Marieholm. Slutet sammanträde. Stadgeenliga förhandlingar.