Ordinarie sammanträde i Göteborg

  • Datum: 2023-05-24
  • Tid: 1700
  • Plats: S/S Marieholm
  • Anförande av: Elvir Dzanic
Ordinarie sammanträde i Göteborg ombord i s/s Marieholm. Slutet sammanträde. Stadgeenliga förhandlingar. Första diskussion om de föreslagna kandidaterna till inval. Öppet sammanträde från c.a kl. 18.00 med inträdesanförande av OL Elvir Dzanic. Avslutning av NATO seminarieserien. Redovisning av slutsatser.

Ledamöter och övriga intresserade kan även delta i mötet via den digitala mötestjänsten Zoom. Via denna länk når man mötet. https://us02web.zoom.us/j/89913703914 Öppna länken, logga in och ange ditt namn. Externa deltagare ombeds logga in från 1745 för att släppas in när den öppna delen av sammanträdet börjar.
Våra vetenskapsgrenar

Vi verkar för vårt syfte inom fyra vetenskapsgrenar, där vi studerar utvecklingen och redovisar förändringar, m.m., inom vetenskapsgrenen årligen.

Läs mer »

Historik

Sveriges och förmodligen även världens äldsta militärvetenskapliga samfund kan se tillbaka på en mer än 200-årig verksamhet.

Läs mer »

Biblioteket

Samlingarna i Karlskrona bedöms ha ett synnerligen stort värde för forskningen inom sjökrigsvetenskap och sjöväsende i allmänhet.

Läs mer »

Tävlingsskrifter

Tävlingsskrift får avhandla valfritt ämne inom sjökrigsvetenskapen, främst inom de vetenskapsgrenar och fack som akademien tillämpar.

Läs mer »