Ordinarie sammanträde i Göteborg

  • Datum: 2023-10-11
  • Tid: 1730
  • Plats: Älvsborgs amfibieregemente (Amf 4)
  • Anförande av: Patrik Mattson
Ordinarie sammanträde i Göteborg på Älvsborgs amfibieregemente. Öppet sammanträde med stadgeenliga förhandlingar. Seminarium ”Personalförsörjning i en ny tid”

Inträdesanförande av Patrik Mattson.

Försvarsmakten står inför en Nato-anslutning samt förväntningar på ökad försvarsförmåga och en växande organisation. Syftet med seminariet är att identifiera och diskutera de viktigaste utmaningarna som den nya situationen medför för marinen i ett personalförsörjnings- och utbildningsperspektiv. Samtalet kommer delvis att ta sin utgångspunkt i skriften En marin för Sverige – Hur ska marinen bemannas? (utgiven 2020 av KÖMS vetenskapsgren II) och hur de nya förutsättningarna påverkar de slutsatser som drogs för tre år sedan.

I panelen deltar bland andra övlt Rickard Åström (FST GEN UTB) och OL Anders Widén. Seminariet modereras av OL Mikael Brännvall och OL Tomas Martinsson.

Intruktioner för inpassering till regementsområdet kommer att meddelas. Ledamöter och övriga intresserade kan även delta i mötet via den digitala mötestjänsten Zoom. Via denna länk når man mötet. https://us02web.zoom.us/j/89913703914 Öppna länken, logga in och ange ditt namn.

Våra vetenskapsgrenar

Vi verkar för vårt syfte inom fyra vetenskapsgrenar, där vi studerar utvecklingen och redovisar förändringar, m.m., inom vetenskapsgrenen årligen.

Läs mer »

Historik

Sveriges och förmodligen även världens äldsta militärvetenskapliga samfund kan se tillbaka på en mer än 200-årig verksamhet.

Läs mer »

Biblioteket

Samlingarna i Karlskrona bedöms ha ett synnerligen stort värde för forskningen inom sjökrigsvetenskap och sjöväsende i allmänhet.

Läs mer »

Tävlingsskrifter

Tävlingsskrift får avhandla valfritt ämne inom sjökrigsvetenskapen, främst inom de vetenskapsgrenar och fack som akademien tillämpar.

Läs mer »