Ordinarie sammanträde i Göteborg

  • Datum: 2022-05-18
  • Tid: 1800
  • Plats: Göteborg, S/S Marieholm
  • Anförande av: OL Anders Åkermark
Onsdagen den 18 maj 2022 i Göteborg, kl. 18.00.
Ordinarie sammanträde i Göteborg ombord i s/s Marieholm. Slutet sammanträde. Stadgeenliga förhandlingar. Första diskussion om de föreslagna kandidaterna till inval. Inträdesanförande av OL Anders Åkermark och orientering i aktuellt ämne vsg IV.
Våra vetenskapsgrenar

Vi verkar för vårt syfte inom fyra vetenskapsgrenar, där vi studerar utvecklingen och redovisar förändringar, m.m., inom vetenskapsgrenen årligen.

Läs mer »

Historik

Sveriges och förmodligen även världens äldsta militärvetenskapliga samfund kan se tillbaka på en mer än 200-årig verksamhet.

Läs mer »

Biblioteket

Samlingarna i Karlskrona bedöms ha ett synnerligen stort värde för forskningen inom sjökrigsvetenskap och sjöväsende i allmänhet.

Läs mer »

Tävlingsskrifter

Tävlingsskrift får avhandla valfritt ämne inom sjökrigsvetenskapen, främst inom de vetenskapsgrenar och fack som akademien tillämpar.

Läs mer »