Ordinarie sammanträde i Karlskrona

  • Datum: 2022-04-20
  • Tid: 1800
  • Plats: Sjöofficersmässen Amiralitetstorget 7
Onsdagen den 20 april 2022 i Karlskrona, kl. 18.00.
Ordinarie sammanträde i Karlskrona på Sjöofficersmässen Amiralitetstorget 7. Slutet sammanträde med stadgeenliga förhandlingar (revisionsberättelse för 2021 och fråga om ansvarsfrihet för styrelsen). Beslut om årsavgifter och sammanträdesdagar för 2023. Första diskussion om de föreslagna kandidaterna till inval. Inträdesanförande av OL John Theander.
Våra vetenskapsgrenar

Vi verkar för vårt syfte inom fyra vetenskapsgrenar, där vi studerar utvecklingen och redovisar förändringar, m.m., inom vetenskapsgrenen årligen.

Läs mer »

Historik

Sveriges och förmodligen även världens äldsta militärvetenskapliga samfund kan se tillbaka på en mer än 200-årig verksamhet.

Läs mer »

Biblioteket

Samlingarna i Karlskrona bedöms ha ett synnerligen stort värde för forskningen inom sjökrigsvetenskap och sjöväsende i allmänhet.

Läs mer »

Tävlingsskrifter

Tävlingsskrift får avhandla valfritt ämne inom sjökrigsvetenskapen, främst inom de vetenskapsgrenar och fack som akademien tillämpar.

Läs mer »