Ordinarie sammanträde i Karlskrona

  • Datum: 2022-01-24
  • Tid: 1800
  • Plats: Sjöofficersmässen Amiralitetstorget 7
  • Anförande av: OL Jonas Källestedt
Måndagen den 24 januari 2022 i Karlskrona, kl. 18.00.
Ordinarie sammanträde i Karlskrona på Sjöofficersmässen Amiralitetstorget 7. Öppet sammanträde med stadgeenliga förhandlingar. Inträdesanförande av OL Jonas Källestedt. Orientering i aktuellt ämne från VSG I.
Våra vetenskapsgrenar

Vi verkar för vårt syfte inom fyra vetenskapsgrenar, där vi studerar utvecklingen och redovisar förändringar, m.m., inom vetenskapsgrenen årligen.

Läs mer »

Historik

Sveriges och förmodligen även världens äldsta militärvetenskapliga samfund kan se tillbaka på en mer än 200-årig verksamhet.

Läs mer »

Biblioteket

Samlingarna i Karlskrona bedöms ha ett synnerligen stort värde för forskningen inom sjökrigsvetenskap och sjöväsende i allmänhet.

Läs mer »

Tävlingsskrifter

Tävlingsskrift får avhandla valfritt ämne inom sjökrigsvetenskapen, främst inom de vetenskapsgrenar och fack som akademien tillämpar.

Läs mer »