Ordinarie digitalt sammanträde

  • Datum: 2022-01-24
  • Tid: 1800
  • Plats: Digitalt sammanträde
  • Anförande av: OL Jonas Källestedt
Måndagen den 24 januari 2022 kl. 18.00.
Ordinarie sammanträde digitalt. Öppet sammanträde med stadgeenliga förhandlingar. Inträdesanförande av OL Jonas Källestedt. Orientering i aktuellt ämne från VSG I.

Med hänsyn till rådande pandemiläge tvingas akademienatt ställa in det fysiska mötet i Karlskrona den 24 januari. Istället genomförs mötet digitalt från Sjöfartshuset iStockholm.

Kungl. Örlogsmannasällskapets ledamöter kallas till ordinarie(digitalt) sammanträde måndagen den 24 januari 2022 med början klockan1800. Den öppna delen av sammanträdet börjar klockan 1830.

De ledamöter som så önskar delta i mötet kan göra detta via den digitala mötestjänsten Zoom. Via denna länk når man mötet: https://us02web.zoom.us/j/89913703914
Öppna länken, logga in och ange ditt namn.


Våra vetenskapsgrenar

Vi verkar för vårt syfte inom fyra vetenskapsgrenar, där vi studerar utvecklingen och redovisar förändringar, m.m., inom vetenskapsgrenen årligen.

Läs mer »

Historik

Sveriges och förmodligen även världens äldsta militärvetenskapliga samfund kan se tillbaka på en mer än 200-årig verksamhet.

Läs mer »

Biblioteket

Samlingarna i Karlskrona bedöms ha ett synnerligen stort värde för forskningen inom sjökrigsvetenskap och sjöväsende i allmänhet.

Läs mer »

Tävlingsskrifter

Tävlingsskrift får avhandla valfritt ämne inom sjökrigsvetenskapen, främst inom de vetenskapsgrenar och fack som akademien tillämpar.

Läs mer »