Ordinarie sammanträde i Karlskrona

  • Datum: 2024-01-22
  • Tid: 1730
  • Plats: Sjöofficerssällskapet Karlskrona
  • Anförande av: OL Thomas Ljungkvist
Öppet sammanträde med stadgeenliga förhandlingar.

Måndagen den 22 januari 2024 i Karlskrona, kl. 17.30.

Ordinarie sammanträde i Karlskrona på Sjöofficersmässen Amiralitetstorget 7. Öppet sammanträde med stadgeenliga förhandlingar. Diskussion kring principer och utgångspunkter för inval av nya ledamöter och aktivering av ledamöter mm jämlikt den motion som inlämnades vid valsammanträdet. Inträdesanförande av OL Thomas Ljungqvist med rubriken: Hur kan obemannade system komplettera den bemannade Marinen? Orientering i aktuellt ämne Vsg I.

Ledamöter och övriga intresserade kan delta i mötet via den digitala mötestjänsten Zoom. Via denna länk når man mötet. https://us02web.zoom.us/j/89913703914 Öppna länken, logga in och ange namn.