Ordinarie sammanträde i Stockholm

  • Datum: 2024-03-13
  • Tid: 17:30
  • Plats: Sjöhistoriska museet
  • Anförande av: OL Jonas Forsmark
Ordinarie sammanträde i Stockholm på Sjöhistoriska museet. Öppet sammanträde med stadgeenliga förhandlingar.
Vsg III redovisar och diskuterar de nya ytstridsfartygen av Luleå-klass.

 

Ledamöter och övriga intresserade kan delta i mötet via den digitala mötestjänsten Zoom. Via denna länk når man mötet. https://us02web.zoom.us/j/89913703914 Öppna länken, logga in och ange namn.