Extra sammanträde i Stockholm

  • Datum: 2024-04-09
  • Tid: 17:30
  • Plats: Totalförsvarets forskningsinstitut
  • Anförande av: KL Andrew lambert
Extra sammanträde

Ordinarie sammanträde i Stockholm på Totalförsvarets forskningsinstitut. Öppet sammanträde med stadgeenliga förhandlingar

Ledamöter och övriga intresserade kan delta i mötet via den digitala mötestjänsten Zoom. Via denna länk når man mötet. https://us02web.zoom.us/j/89913703914 Öppna länken, logga in och ange namn.