Ordinarie sammanträde i Stockholm 30 november

  • Datum: 2022-11-30
  • Tid: 1730
  • Plats: Sjöhistoriska museet
  • Anförande av: Professor Martin Jakobsson, Stockholms universitet, som ledde undersökningarna av havsbotten vid M/S Estonia, sommaren 2021. Om undersökningarna av havsbotten, den mät- och provtagningsteknik som användes och vilka resultat som kom fram.
Ordinarie sammanträde i Stockholm. Den första delen av sammanträdet är slutet och bara tillgängligt för ledamöter. Den öppna delen planeras att starta c.a 1800. Deltagare som INTE är ledamöter ombeds vara på plats från 1745, resp. logga in till det digitala mötet 1745, för insläpp när den öppna delen inleds.

De ledamöter som så önskar kan delta i mötet via den digitala mötestjänsten Zoom. Via denna länk når man mötet. https://us02web.zoom.us/j/89913703914 Öppna länken, logga in och ange ditt namn. Icke ledamöter ombeds logga in från 1745, för insläpp när den öppna delen inleds.
Våra vetenskapsgrenar

Vi verkar för vårt syfte inom fyra vetenskapsgrenar, där vi studerar utvecklingen och redovisar förändringar, m.m., inom vetenskapsgrenen årligen.

Läs mer »

Historik

Sveriges och förmodligen även världens äldsta militärvetenskapliga samfund kan se tillbaka på en mer än 200-årig verksamhet.

Läs mer »

Biblioteket

Samlingarna i Karlskrona bedöms ha ett synnerligen stort värde för forskningen inom sjökrigsvetenskap och sjöväsende i allmänhet.

Läs mer »

Tävlingsskrifter

Tävlingsskrift får avhandla valfritt ämne inom sjökrigsvetenskapen, främst inom de vetenskapsgrenar och fack som akademien tillämpar.

Läs mer »