Ordinarie sammanträde i Stockholm

  • Datum: 2024-08-21
  • Tid: 17:30
  • Plats: Sjöhistoriska museet, Stockholm
  • Anförande av: OL Johan Norlén
Slutet sammanträde. Stadgeenliga förhandlingar med diskussion om de föreslagna kandidaterna till inval samt beslut om högsta antalet ledamöter som får väljas in under 2024 och fastställande av vallistor.

Onsdagen den 21 augusti 2024 i Stockholm, kl. 17.30. Ordinarie sammanträde (nomineringssammanträde) i Stockholm på Sjöhistoriska museet.

Slutet sammanträde. Stadgeenliga förhandlingar med diskussion om de föreslagna kandidaterna till inval samt beslut om högsta antalet ledamöter som får väljas in under 2024 och fastställande av vallistor.

Ordianrie ledamoten Johan Norlén håller sitt inträdesanförande och vetenskapsgren I orienterar om marint luftförsvar.

Ledamöter kan delta i mötet via den digitala mötestjänsten Zoom. Via denna länk når man mötet. https://us02web.zoom.us/j/89913703914 Öppna länken, logga in och ange namn.  Då sammanträdet är slutet kan externa intresserade delta för att lyssna på kvällens anföranden, men den slutna delen är endast öppen för ledamöter.