Ordinarie sammanträde i Stockholm

  • Datum: 2024-09-18
  • Tid: 17:30
  • Plats: Sjöhistoriska museet, Stockholm
Ordinarie sammanträde (valsammanträde) i Stockholm på Sjöhistoriska Museet. Slutet sammanträde. Stadgeenliga förhandlingar (med val av styrelseledamöter, revisorer, valberedning och nya ledamöter samt beslut om tilldelning av stipendier och belöningar).

Onsdagen den 18 september 2024 i Stockholm, kl. 17.30. Ordinarie sammanträde (valsammanträde) i Stockholm på Sjöhistoriska Museet. Slutet sammanträde. Stadgeenliga förhandlingar (med val av styrelseledamöter, revisorer, valberedning och nya ledamöter samt beslut om tilldelning av stipendier och belöningar).