Ordinarie sammanträde i Stockholm

  • Datum: 2023-02-15
  • Tid: 1730
  • Plats: Sjöhistoriska museet
  • Anförande av: Johan Norrman

Ordinarie sammanträde i Stockholm på Sjöhistoriska museet. Öppet sammanträde med stadgeenliga förhandlingar.

När lastfartyget Almirante Storni fattade eld söder om Vinga fyr den 4 december 2021, inleddes en omfattande och utdragen släcknings-och räddningsoperation. Operationen leddes av Kustbevakningen med stöd från flera andra myndigheter samt resurser tillförda från utlandet. Vilka är erfarenheterna från operationen? Vilka slutsatser kan dras?

Kustbevakningens operationschef, avdelningschef Johan Norrman, delger sina erfarenheter från den utvärdering som gjorts. Frågor och diskussion följer.

Våra vetenskapsgrenar

Vi verkar för vårt syfte inom fyra vetenskapsgrenar, där vi studerar utvecklingen och redovisar förändringar, m.m., inom vetenskapsgrenen årligen.

Läs mer »

Historik

Sveriges och förmodligen även världens äldsta militärvetenskapliga samfund kan se tillbaka på en mer än 200-årig verksamhet.

Läs mer »

Biblioteket

Samlingarna i Karlskrona bedöms ha ett synnerligen stort värde för forskningen inom sjökrigsvetenskap och sjöväsende i allmänhet.

Läs mer »

Tävlingsskrifter

Tävlingsskrift får avhandla valfritt ämne inom sjökrigsvetenskapen, främst inom de vetenskapsgrenar och fack som akademien tillämpar.

Läs mer »