Ordinarie sammanträde i Stockholm

  • Datum: 2023-03-15
  • Tid: 1730
  • Plats: Sjöhistoriska museet
  • Anförande av: Annika Nordgren Christensen - Personalförsörjning i försvarsallians
Ordinarie sammanträde i Stockholm på Sjöhistoriska museet. Öppet sammanträde med stadgeenliga förhandlingar.

Ordinarie sammanträde i Stockholm på Sjöhistoriska museet. Öppet sammanträde med stadgeenliga förhandlingar.

Seminarium om NATO: Estradsamtal om projektet ”En svensk marin i Nato” tillsammans med KKrVA.

”En marin i en försvarsallians” På estraden: HL Rune Andersen, OL Bengt Andersson, OL Niklas Granholm, OL Anders Grenstad och OL Ewa Skoog Haslum. Moderator: OL Per Edling.

Mer om projektet ”En svensk marin i Nato” finns att läsa HÄR

 

Ledamöter och övriga intresserade kan även delta i mötet via den digitala mötestjänsten Zoom. Via denna länk når man mötet. https://us02web.zoom.us/j/89913703914 Öppna länken, logga in och ange namn.

 

Våra vetenskapsgrenar

Vi verkar för vårt syfte inom fyra vetenskapsgrenar, där vi studerar utvecklingen och redovisar förändringar, m.m., inom vetenskapsgrenen årligen.

Läs mer »

Historik

Sveriges och förmodligen även världens äldsta militärvetenskapliga samfund kan se tillbaka på en mer än 200-årig verksamhet.

Läs mer »

Biblioteket

Samlingarna i Karlskrona bedöms ha ett synnerligen stort värde för forskningen inom sjökrigsvetenskap och sjöväsende i allmänhet.

Läs mer »

Tävlingsskrifter

Tävlingsskrift får avhandla valfritt ämne inom sjökrigsvetenskapen, främst inom de vetenskapsgrenar och fack som akademien tillämpar.

Läs mer »