Ordinarie sammanträde i Stockholm

  • Datum: 2023-03-15
  • Tid: 1730
  • Plats: Sjöhistoriska museet
  • Anförande av: Annika Nordgren Christensen
Ordinarie sammanträde i Stockholm på Sjöhistoriska museet. Öppet sammanträde med stadgeenliga förhandlingar.

Ledamöter och övriga intresserade kan även delta i mötet via den digitala mötestjänsten Zoom. Via denna länk når man mötet. https://us02web.zoom.us/j/89913703914 Öppna länken, logga in och ange ditt namn.

Ordinarie sammanträde i Stockholm på Sjöhistoriska museet. Öppet sammanträde med stadgeenliga förhandlingar.

Inträdesanförande av OL Annika Nordgren Christensen. Seminarium om NATO.

Våra vetenskapsgrenar

Vi verkar för vårt syfte inom fyra vetenskapsgrenar, där vi studerar utvecklingen och redovisar förändringar, m.m., inom vetenskapsgrenen årligen.

Läs mer »

Historik

Sveriges och förmodligen även världens äldsta militärvetenskapliga samfund kan se tillbaka på en mer än 200-årig verksamhet.

Läs mer »

Biblioteket

Samlingarna i Karlskrona bedöms ha ett synnerligen stort värde för forskningen inom sjökrigsvetenskap och sjöväsende i allmänhet.

Läs mer »

Tävlingsskrifter

Tävlingsskrift får avhandla valfritt ämne inom sjökrigsvetenskapen, främst inom de vetenskapsgrenar och fack som akademien tillämpar.

Läs mer »