Ordinarie sammanträde i Stockholm

  • Datum: 2023-03-15
  • Tid: 1730
  • Plats: Sjöhistoriska museet
  • Anförande av: Annika Nordgren Christensen - Personalförsörjning i försvarsallians
Ordinarie sammanträde i Stockholm på Sjöhistoriska museet. Öppet sammanträde med stadgeenliga förhandlingar.

Ordinarie sammanträde i Stockholm på Sjöhistoriska museet. Öppet sammanträde med stadgeenliga förhandlingar.

Seminarium om NATO: Estradsamtal om projektet ”En svensk marin i Nato” tillsammans med KKrVA.

”En marin i en försvarsallians” På estraden: HL Rune Andersen, OL Bengt Andersson, OL Niklas Granholm, OL Anders Grenstad och OL Ewa Skoog Haslum. Moderator: OL Per Edling.

Mer om projektet ”En svensk marin i Nato” finns att läsa HÄR

 

Ledamöter och övriga intresserade kan även delta i mötet via den digitala mötestjänsten Zoom. Via denna länk når man mötet. https://us02web.zoom.us/j/89913703914 Öppna länken, logga in och ange namn.