Ordinarie sammanträde i Stockholm på Sjöhistoriska museet 1 december

  • Datum: 2021-12-01
  • Tid: 1800
  • Plats: Stockholm, Sjöhistoriska museet
  • Anförande av: Marinchefen
Onsdagen den 1 december 2021 i Stockholm, kl. 18.00.
Ordinarie sammanträde i Stockholm på Sjöhistoriska museet. Öppet sammanträde med stadgeenliga förhandlingar. Sammanfattning av jubileumsåret genom projektledaren och de olika vetenskapsgrenarna. Marinchefens linjetal.
Våra vetenskapsgrenar

Vi verkar för vårt syfte inom fyra vetenskapsgrenar, där vi studerar utvecklingen och redovisar förändringar, m.m., inom vetenskapsgrenen årligen.

Läs mer »

Historik

Sveriges och förmodligen även världens äldsta militärvetenskapliga samfund kan se tillbaka på en mer än 200-årig verksamhet.

Läs mer »

Biblioteket

Samlingarna i Karlskrona bedöms ha ett synnerligen stort värde för forskningen inom sjökrigsvetenskap och sjöväsende i allmänhet.

Läs mer »

Tävlingsskrifter

Tävlingsskrift får avhandla valfritt ämne inom sjökrigsvetenskapen, främst inom de vetenskapsgrenar och fack som akademien tillämpar.

Läs mer »